Joanna

Joanna Grabowicz

Aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w czerwcu 2018 roku broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa rodzinnego.

Współpracę z Kancelarią nawiązała w kwietniu 2017 roku. W ramach współpracy zajmowała się sprawami z zakresu prawa handlowego, w szczególności związanych z prowadzeniem obsługi spółek prawa handlowego, a także z zakresu prawa pracy.

Aktualnie członek zespołu ds. nieruchomości w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły realizowanego przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, którego celem jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

Biegle mówi po angielsku.