Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed sądami wszystkich instancji, a także udziela porad prawnych przed wstąpieniem na drogę sądową. Prawo rodzinne stanowi wyspecjalizowany dział prawa cywilnego i reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe wewnątrz rodziny. Do najczęściej toczących się spraw z tego zakresu należą rozwody, pozwy o alimenty na dziecko czy sprawy o podział majątku wspólnego.

Rozpad małżeństwa — wsparcie prawne

Rozwiązanie związku małżeńskiego to jeden z częstych powodów, dla których strony korzystają z pomocy prawników. Pierwszym krokiem na tej drodze może być sporządzenie stosownego wniosku bądź odpowiedzi na to pismo. Wniosek o rozwód powinien zawierać kluczowe dokumenty, takie jak akt małżeństwa, akty urodzenia i inne, mogące mieć wpływ na orzecznictwo sądu rodzinnego.

Jeżeli w rodzinie wychowywane są dzieci, w trakcie sprawy o rozwiązanie związku małżeńskiego dochodzi także do rozmowy na temat dalszego ich utrzymania. Pozew o alimenty to pismo procesowe, dlatego musi zawierać określone prawnie elementy. Prawnicy z Kancelarii w ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego, przygotowują zarówno wniosek o rozwód, jak i pozew o alimenty na dziecko lub współmałżonka.

Pomoc w sprawach prawa rodzinnego

Inne kwestie, które rozstrzyga Sąd Rodzinny, niemające bezpośredniego w związku z rozpadem małżeństwa to na przykład:

  • sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • sprawy dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego.

Kancelaria świadczy pomoc w każdej materii dotykającej prawa rodzinnego, mając na względzie całościową ochronę interesów Klienta.